Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Bilde av Vibeke Vagle

Vibeke Vagle

Øyelege

Dr. Vagle er lege og spesialist i øyesykdommer.

Hun har 7 års erfaring fra øyeavdelingen i Trondheim og har arbeidet i 8 år som seksjonsoverlege ved øyeavdelingen i Stavanger. Videreutdanning med subspesialisering innen øyelokkskirurgi og tåreveiskirurgi, med flere hospiteringsopphold ved sykehus i Tyskland og USA. Hun har ellers deltatt på en lang rekke kurs og kongresser i flere land, hvor hun tildels selv har vært hovedarrangør og foredragsholder.

Bilde av Aud Torstensen

Aud Torstensen

Operasjonssykepleier

Aud er utdannet operasjonssykepleier, med  lang erfaring fra legevakten . Dessuten  har hun i flere  tiår arbeidet ved øyeavdeling og diverse andre operasjonsavdelinger ved SUS.

Bilde av Silje Lende

Silje Lende

Optiker

Silje er offentlig godkjent optiker, og har i tillegg studert sosiologi og sykepleie ved universitet i Bergen og Stavanger.

Bilde av Alisa Lønningdal

Alisa Lønningdal

Oftalmologassistent

Bilde av Aneta Orchaxiskar

Aneta Orchaxiskar

Oftalmologassistent

Bilde av Christian Leonhard

Christian Leonhard

Øyelege

Dr Leonhard er utdannet lege fra universitetet i Odense 2006, videre har han spesialisert seg i øyesykdommer ved øyeavdelinger i Aarhus og Holstebro i Danmark. I tillegg har han arbeidet som øyelege i Tyskland og India.